7 listopada 2017

Seminaria wdrożeniowe „Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego zaprasza na seminarium wdrażające w ramach projektu POWER 4.3 pt. „Aktywizacyjny triatlon – młodzi w edukacji, zatrudnieniu, integracji”.

Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, firma heapmail Internet Solutions oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH realizują projekt poświęcony adaptacji do warunków polskich, niemieckiego programu rządowego AsA – Assiestierte Ausbildung. Program zawiera narzędzia aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i integracji społecznej osób
należących do grupy NEET (Not in Employment Education or Training). W ramach tych prac, wypracowana została polska wersja programu: AsA.pl.

W seminariach mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji rynku pracy, edukacji i usług społecznych, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i instytucji samorządowych oraz państwowych.

Seminaria wdrożeniowe odbywać się będą w następujących terminach:

  • 16-17.11.2017, Krzyżowa k. Świdnicy (zgłoszenia do 13.11.2017)
  • 05-06.12.2017, Wrocław (zgłoszenia do 1.12.2017)
  • 15-16.01.2018, Warszawa (zgłoszenia do 11.01.2018)
  • 17-18.01.2018, Warszawa (zgłoszenia do 11.01.2018)
  • 13-14.02.2018, Kraków (zgłoszenia do 10.02.2018)
  • 20-21.02.2018, Poznań (zgłoszenia do 17.02.2018)
  • 13-14.03.2018, Kielce (zgłoszenia do 10.03.2018)
  • 20-21.03.2018, Katowice (zgłoszenia do 18.03.2018)

Organizatorzy gwarantują bezpłatnie materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg w hotelu. Nie pokrywają zwrotu kosztów przejazdu na miejsce seminariów. W seminarium może wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej instytucji.

Wszelkich informacji udzielają: Paweł Ułaszewski – 607 559 660 Alicja Przepiórska – 797 993 698.

Zgłoszenie na seminarium jest możliwe w formie on-line, klikając na Formularz Zgłoszeniowy.