7 listopada 2017

Uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych oraz zaproszenie na VIII Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”

Panie, Panowie
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele
prowadzący zajęcia w klasach mundurowych

Zapraszam do udziału w VIII Ogólnopolskim Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży”, które odbędzie się 27-29 listopada br. w Nowym Glinniku.

W Forum wezmą udział przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. klasy mundurowe, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, kuratorzy oświaty oraz reprezentanci jednostek i instytucji wojskowych współpracujących ze szkołami.

Głównym tematem Forum będzie „Koncepcja funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa”, którego celem jest wypracowanie systemowych rozwiązań z zakresu współdziałania szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej.

Poruszane będą również kwestie dotyczące: pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych”, projektu „Koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, programów „Informatyczne Zielone Garnizony” i „Strzelnica w każdym powiecie”, Wojsk Obrony Terytorialnej, szkolenia nauczycieli klas mundurowych oraz używania munduru wojskowego. Przewidziany jest też czas na wystąpienia przedstawicieli szkół.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie się dyrektorów szkół lub nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach mundurowych (po jednym przedstawicielu ze szkoły) chętnych do udziału w Forum. Wypełnione zgłoszenie wg załącznika nr 1 należy przesłać na adres e-mail wizytatora Pana Łukasza Maja (lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl) do 8 listopada br. Obowiązuje limit – 5 osób z województwa. W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia przedstawicieli szkół, które nie biorą udziału w pilotażowym „Programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych klas mundurowych”, z którymi MON planuje odrębne spotkanie.

Koszty pobytu uczestników oraz programowe związane z realizacją Forum pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej.

Mając na uwadze uaktualnienie bazy danych dotyczącej klas mundurowych proszę o przesłanie do 16 listopada br. na adres e-mail lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl karty informacyjnej (załącznik 2) dotyczącej klasy mundurowej w Państwa szkole.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki