7 listopada 2017

Zaproszenie do udziału w turniejach kulinarnych

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego, XXI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego, XX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Przetwórstwa Mięsa oraz w II edycji Ogólnopolskiego Turnieju Kucharskiego.

Regulaminy konkursów i bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsps.poznan.pl