2 listopada 2017

Listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Publikujemy poniżej listy szkół zgłoszonych do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy sprawdzić, czy zgłoszone Przez Państwa szkoły znajdują się w wykazie.

W najbliższym czasie do szkół zostaną rozesłane testowe e-maile w celu sprawdzenia poprawności
adresu szkoły.

Załączniki