27 października 2017

Zaproszenie na konferencję dla dyrektorów tzw. „małych szkół”

Szanowni Państwo,
Panie, Panowie
Dyrektorzy tzw. „małych szkół”

W  ramach wspomagania dyrektorów tzw. „małych szkół” z terenu województwa świętokrzyskiego serdecznie zapraszam na konferencję, która odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym, ul. Wesoła  2, 26-115 Skarżysko Kościelne.

Do udziału w konferencji zachęcam dyrektorów „małych szkół” zarówno tych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego liczące do 70 uczniów.

Program konferencji:

  • 11.00 – 11.15  Powitanie gości oraz otwarcie konferencji – Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
  • 11.15 – 11.30  Dobre praktyki współpracy Gminy Skarżysko Kościelne (JST) z organami innymi niż  JST – Pan Zdzisław Woźniak – Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
  • 11.30 – 11.45 Prezentacja działalności Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym – Pani Iwona Maj – Dyrektor Szkoły
  • 11.45 – 12.45 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej – Pani Barbara Maciejewska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 12.45 – 13.00 Przerwa kawowa
  • 13.00 – 14.30  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły – Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach
  • 14.30 – 14.45 Dyskusja i odpowiedzi na pytania
  • 14.45 – 15.00 Podsumowanie konferencji i zaproszenie do współpracy

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 08.11.2017:

Informacji na temat konferencji udziela Pani Barbara Krzemińska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach (e-mail:barbara.krzeminska@kuratorium.kielce.pl., tel. 41 343 38 53).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik