24 października 2017

„Akademia Metodyczna” dla nauczycieli z powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego

Nauczycieli z powiatów jędrzejowskiego i pińczowskiego zapraszamy na lekcje otwarte w ramach projektu „Akademia Metodyczna”. Lekcje odbędą się w Szkole Podstawowej nr 5 w Jędrzejowie, ul. Ogrodowa 10 w dniu 8 listopada 2017 roku, w godz. 11.30 – 12.15 lekcja klasy I – III, godz. 12.30 – 13.15 lekcja klasy IV – VII.

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w lekcjach proszeni są o zgłaszanie się do 7 listopada za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN. Kod formy PS10

Głównym celem “Akademii Metodycznej” jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III i nauczyciela wychowania fizycznego. W tym roku szkolnym odbywają się lekcje z zakresu mini gier zespołowych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz piłki koszykowej dla szkół podstawowych.