2 listopada 2017

Konferencja „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem rynku pracy”

Panie, Panowie
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele, Szkolni Doradcy Zawodowi

 Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe w systemie dualnym – wyzwaniem rynku pracy”.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest przybliżenie istoty kształcenia dualnego jako nowej formy nauki zawodu. Konferencja służyć będzie określeniu dotychczasowego stanu i wyznaczeniu kierunków koncepcyjnych zmian wynikających z przesłania wdrażanej reformy systemu oświaty.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęli:

  • Wojewoda Świętokrzyski – Pani Agata Wojtyszek
  • Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec – dr Michael Groß

Idea tworzenia szkół zawodowych I i II stopnia oraz wydłużenie okresu nauki w technikum to nowe spojrzenie Ministra Edukacji Narodowej na przygotowanie zawodowe uczniów do przyszłej pracy i ścisłego związku z miejscem odbywania zajęć praktycznych i praktyki u pracodawcy.

Podczas konferencji przedstawione zostaną doświadczenia i opinie osób, instytucji wykorzystujących system dualny w kształceniu zawodowym co może stanowić inspirację do kreacyjnych rozwiązań w województwie świętokrzyskim.

Organizacja i uczestnictwo w konferencji:

  • Termin konferencji: 23 listopada 2017 r.
  • Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, sala OMEGA

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o zarejestrowanie się w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 r., poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Liczba miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

Załączniki

Ramowy program konferencji
Data: 2017-10-23, typ pliku: DOC, rozmiar: 2 MB