23 października 2017

Projekt „Spotkania z Terpsychorą”

Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki zaprasza szkoły, instytucje, szkoły specjalne do składania aplikacji na bezpłatny udział w projekcie pn. „Spotkania z Terpsychorą”, obejmującym seminaria warsztatowe taneczno-choreograficzne zwiększające kompetencje i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, w tym kadry pedagogicznej, opiekunów, członków rodzin osób niepełnosprawnych, wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenia ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.artbale.pl

Projekt jest dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Artbale Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki z Legionowa.