20 października 2017

Prognoza zapotrzebowania na środki Funduszu Pracy do końca 2017 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z prośbą  o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2017 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy) wg poniższej tabeli.

         Nazwa  Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2017 roku.*

 

*w tabeli należy wykazać wyłącznie te wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie w Kuratorium Oświaty.

Informację sporządził:   ………………………………

Telefon kontaktowy:     ……………………………….

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl  w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 24 października br.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty