18 października 2017

Podsumowanie projektu: “Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej, rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży”

W dniu 6 października 2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach odbyła się Konferencja upowszechniająca działania i rezultaty Programu Erasmus+ i realizowanego w ramach Projektu “Rozwijając kompetencje kadry pedagogicznej, rozwijamy kreatywność dzieci i młodzieży” – w partnerstwie z Kuratorium Oświaty w Kielcach i Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Węgrzynowie.

W projekcie zostały wypracowane cenne innowacyjne materiały metodyczne programy, scenariusze zajęć narzędzia dydaktyczne do tematów:

  • “Jak być nauczycielem – coachem, jak indywidualizować pracę z uczniem i rozwijać
    kreatywność dzieci i młodzieży”.
  • “Indywidualizacja pracy – szansą na kompleksowe wsparcie edukacyjne i społeczne dzieci i
    młodzieży”.

– które zalecane są do wykorzystania w codziennej pracy nauczycieli szkół i placówek oświatowych
z uczniami, a także instytucji doskonalących kadry pedagogiczne.

Znamiennym dla edukacyjnego wydarzenia był międzynarodowy wymiar konferencji realizowanej w ramach Programu Erasmus+ bowiem uczestnikami byli przedstawiciele kadry pedagogicznej Cypru, Włoch, Islandii i Polski, co niewątpliwie w perspektywie zaowocuje możliwością upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych z wykorzystaniem różnych strategii pedagogicznych i terapeutycznych stosowanych w każdym z uczestniczących krajów.

Załączniki

Prezentacja - podsumowanie działań w projekcie
Data: 2017-10-18, rozmiar: 2 MB