13 października 2017

Program: „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej” realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i adresowany jest do:

  • przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
  • publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach, mających kontakt z młodzieżą dokonującą samouszkodzeń, po próbach samobójczych, z zaburzeniami depresyjnymi lub odżywiania.

Program dotyczy prowadzenia działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku. Ogólnym celem zadania jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół. Realizacja zadania koncentruje się na podniesieniu wiedzy i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych i prewencyjnych przez dyrektorów
szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców związanych z tą problematyką.

W ramach realizacji projektu przewiduje się bezpłatne 16-godzinne szkolenia dla pracowników oświaty oraz przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Osoba do kontaktu: kierownik projektu Anna Garbowska, tel: 510637217, szkola@caritas.pl

Więcej informacji na stronie: zdrowaszkola.org.pl/

Program finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.