12 października 2017

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców

28 października 2017 r. odbędzie II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców „Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole”. Do udziału zaproszeni są reprezentanci rad rodziców z całej Polski.

Konferencja odbędzie się w Auli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października 2017 r. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Aby zarejestrować się na konferencję, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.radyrodzicow.pl.

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja „Rodzice Szkole”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej.