11 października 2017

Zaproszenie do udziału w konferencji „Kształcenie zawodowe dziś i jutro”

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza do udziału w subregionalnej konferencji „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”. Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu (Radom, ul. Kazimierza Pułaskiego 6/10).

Konferencja zasięgiem obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie i świętokrzyskie.

Celem spotkania będzie prezentacja kierunków zmian w kształceniu zawodowym w kontekście społeczno-gospodarczych uwarunkowań oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców, dobrych praktyk, projektów oraz inicjatyw.

Praktyczna nauka zawodu zostanie zaprezentowana w aspekcie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kierownika szkolenia praktycznego nad jej organizacją i realizacją.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Minister Edukacji Narodowej, zaś patronem medialnym jest TVP 3 Warszawa.

Rejestracja dla osób z województwa świętokrzyskiego pod linkiem:

 

 

Załączniki

Program konferencji
Data: 2017-10-11, rozmiar: 76 KB