10 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej w roku 2017. Harmonogram uroczystości

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczyciele
w województwie świętokrzyskim

Świętokrzyski Kurator Oświaty informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędą się uroczystości, podczas których nauczyciele oraz inni pracownicy szkół i placówek oświatowych odbiorą przyznane im odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody.

Harmonogram uroczystości

Data Godzina Organizator uroczystości Miejsce uroczystości
11.10.2017 1400 Starachowice – Prezydent Miasta Starachowice Starachowickie Centrum Kultury, ul. Radomska 21, Starachowice.

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta i powiatu starachowickiego.

12.10.2017 1300 Kielce – Prezydent Miasta Kielce Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, ul. Wojewódzka 12, Kielce.

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta Kielce.

12.10.2017 1300 Sandomierz – Starosta Sandomierski. Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Żeromskiego 8 Sandomierz
12.10.2017 1700 Ostrowiec Św. – Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim Hotel Akademia, Aleja 3 Maja 13, Ostrowiec Świętokrzyski

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu powiatu ostrowieckiego.

12.10.2017 1700 Chmielnik – Burmistrz Miasta Chmielnik Centrum Kultury w Chmielniku, ul. Starobuska 10, Chmielnik
13.10.2017 1300 Kielce – Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, aleja IX Wieków Kielc 3, Sala Konferencyjna „Okrąglak”

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta i powiatu: buskiego, kazimierskiego, koneckiego, opatowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, włoszczowskiego, powiatu kieleckiego oraz placówek prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

14.10.2017 1400 Staszów – Rada i Zarząd Powiatu oraz Burmistrz Miasta i Rada Miejska Staszowa. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, ul. Koszarowa 7, Staszów

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta i powiatu staszowskiego..

16.10.2017 1200 Skarżysko Kam. – Prezydenta Miasta Skarżysko Kam. i Starosta Skarżyski. Miejskie Centrum Kultury, ul.  Słowackiego 25, Skarżysko-Kamienna

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta i powiatu skarżyskiego.

17.10.2017 1000 Jędrzejów – Starosta Jędrzejowski. Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie 11 Listopada 83, Jędrzejów

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta i powiatu jędrzejowskiego.

18.10.2017 1500 Ostrowiec Św. – Prezydent Miasto Ostrowiec Św. Hotel Akademia, Aleja 3 Maja 13, Ostrowiec Świętokrzyski

Wyróżniani nauczyciele z placówek terenu miasta Ostrowca Św.