10 października 2017

Informacja dotycząca słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje informację dla Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą ochrony praw słyszących dzieci i młodzieży, wychowywanych przez głuchych rodziców (KODA* – z ang. Kids/Kid of Deaf Adults – słyszące dzieci niesłyszących rodziców do ukończenia 18. roku życia), w kontekście wykorzystywania m.in. przez szkoły słyszących dzieci niesłyszących rodziców jako tłumaczy w kontakcie szkoła – rodzic. W związku z powyższym proszę o przekazanie informacji dotyczących liczby słyszących dzieci i młodzieży (tj. do i powyżej 18 r. ż.) niesłyszących rodziców według załączonego wzoru.

Informację należy przesłać na adres e-milowy: teresa.kmiecik@kuratorium.kielce.pl  w terminie do 12 października 2017 r.

Jednocześnie, aby przybliżyć szkołom i placówkom systemu oświaty problematykę, o której mowa powyżej, uprzejmie przekazuję do ewentualnego wykorzystania link do pakietu informacyjnego przygotowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich pn. CODA – inność nie rozpoznana: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/coda-innosc-nie-rozpoznana-slyszace-dzieci-nieslyszacy-rodzice.

Lp. Nazwa szkoły (w przypadku Zespołu szkół proszę o podanie właściwego rodzaju szkoły) Liczba słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców do 18 r. ż. Liczba słyszących uczniów niesłyszących rodziców powyżej 18 r. ż. Liczba słyszących dzieci i młodzieży niesłyszących rodziców wykorzystywana m.in. przez szkołę   jako tłumaczy w kontakcie szkoła – rodzic
 

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Tomasz Pleban