16 marca 2018

X konkurs „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Dzień Ziemi 2018” firma Ekophone zaprasza po raz kolejny do aktywnego uczestnictwa w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, skierowanego m. in. do szkół, w tym samorządów uczniowskich oraz przedszkoli.

Celem Konkursu jest promocja zachowań i postaw proekologicznych polegających na zbieraniu zużytych telefonów komórkowych bez baterii, które są następnie przekazywane do profesjonalnego recyklingu.

Szczegółowe informacje: www.ekophone.pl.