6 października 2017

Szkolenie pocztów sztandarowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego

Kielecki Szwadron Kawalerii zaprasza szkoły do udziału w szkoleniu pocztów sztandarowych i flagowych szkół z terenu województwa świętokrzyskiego oraz miasta Kielce. Szkolenie realizowane jest zgodnie z „Planem Współpracy Wojsk Lądowych z Organizacjami Pozarządowymi” w ramach projektu pn. „Spotkania z Historią, czyli Polski Patriotyzm”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 13.10.2017 r. 20.10.2017 r. (piątek) o godz. 9.00 na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Zbiórka pocztów sztandarowych na parkingu przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, Kielce ul. Wojska Polskiego 300.

Planowana liczba szkół objętych szkoleniem – 70 w tym: trzyosobowe poczty sztandarowe, trzyosobowe poczty flagowe oraz opiekunowie. Szkolenie prowadzić będą żołnierze zawodowi z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach.

Program szkolenia pocztów sztandarowych obejmować będzie:

 1. Instruktaż – zasady bezpieczeństwa w marszu pocztu, rola dowódcy pocztu, asystującego i chorążego sztandarowego, zasady obchodzenia się̨ ze sztandarem, rodzaje wystąpień pocztu sztandarowego, postawa pocztu.
 2. Musztra ogólna, postawa, zwroty i przeformowania szyku.
 3. Nauka wydawania komend oraz reagowania na komendy prowadzącego uroczystość.
 4. Chwyty sztandarem w pozycji „stój”, oddawanie honorów.
 5. Rozpoczęcie i zakończenie marszu po liniach prostych, marsz w miejscu.
 6. Marsz rzędem i szeregiem na wprost.
 7. Marsz rzędem i szeregiem po zakrętach.
 8. Chwyty sztandarem w marszu, oddawanie honorów.
 9. Marsz samodzielny na komendy dowódcy pocztu.

 

 • Na szkolenie prosimy zabrać szkolne sztandary.
 • Szkolenie potrwa do godz. 12.00
 • Szkolenie może być odwołane z przyczyn pogodowych, ponieważ będzie odbywać na placu apelowym centrum.
 • Liczba miejsc ograniczona.
 • Osoba do kontaktów Robert Mazur tel. 661-174-541.
 • Zgłoszenia prosimy kierować do dnia 10.10.2017 r. na adres mailowy -
rotmistrz@onet.eu
 • Szkolenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Organizatorem szkolenia jest Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach (wcześniej ZSO nr 29 w Kielcach)