19 września 2018

Akcja „Lekcja dla Rodaka”

„Fundacja dla Rodaka” zaprasza do udziału w akcji „Lekcja dla Rodaka”. Akcja polega na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach.

Główne cele akcji: upowszechnienie historii Polski, przygotowanie społeczeństwa polskiego na powrót Rodaków z Kazachstanu, przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków.

Szczegółowe informacje o akcji oraz materiały przydatne do przeprowadzenia lekcji znajdują się na stronie: http://www.fundacjadlarodaka.pl/wydarzenia/lekcja-dla-rodaka-2/