4 października 2017

Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”

„Lekcje z ZUS” to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w czterech lekcjach, których celem jest przekazanie im praktycznej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

„Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

ZUS przygotował materiały dydaktyczne do przeprowadzenia lekcji o ubezpieczeniach społecznych. Powstały one przy współpracy z metodykiem nauczania. Nauczyciele mogą skorzystać ze scenariusza lekcji, prezentacji zawierającej kilkuminutowy film, karty projektu i arkuszy ocen. ZUS zapewnia opiekę merytoryczną a także szkolenia dla nauczycieli – opiekunów projektu.

W ramach „Lekcje z ZUS” organizowana jest również olimpiada wiedzy „Warto wiedzieć więcej o  ubezpieczeniach społecznych”. Do Olimpiady mogą przystąpić te szkoły, w których odbyły się 4 lekcje projektu. W tym roku szkolnym zgłoszenia trzeba przesłać do 13 listopada 2017 r. Etap szkolny odbędzie się 27 listopada 2017 r., wojewódzki 16 marca 2018 r. a finał w centrali ZUS w Warszawie – 26 kwietnia 2018 r.

Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w „Lekcjach z ZUS” oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. W Oddziale w Kielcach jest to Monika Kopka tel. 41 36 77 550, e-mail: monika.kopka@zus.pl

Projektowi patronuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie ZUS.