4 października 2017

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2017r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.

Szczegółowe informacje na stronie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.