16 marca 2018

Projekt naukowo-badawczy „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce.

Do udziału w projekcie pt. „Młodzicyfrowi.pl” może przystąpić bezpośrednio szkoła bądź cała gmina/powiat, po uprzednim indywidualnym kontakcie z osobą odpowiedzialną za realizację całości przedsięwzięcia. Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumiana profilaktykę euzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 określone przez MEN (pkt 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych).

Szczegółowe informacje na stronie: http://dbamomojzasieg.com/mlodzi-cyfrowi/