2 października 2017

„Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz”

Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu wraz z Izbą Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zapraszają do udziału uczniów w „Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz”. Turniej znalazł się w wykazie turniejów – Komunikat MEN z dnia 29 czerwca 2016 r.

Szczegóły na stronie internetowej www.zsspoz.pl w zakładce Turniej.

Turniej został objęty patronatem honorowym Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydent Miasta Zabrze