28 września 2017

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w województwie świętokrzyskim

Miło mi poinformować, że Pani Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów zatwierdziła listę kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium zostało przyznane 133 uczniom z województwa świętokrzyskiego.

Bardzo serdecznie gratuluję stypendystom i życzę dalszych sukcesów.

Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi w terminie późniejszym.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Lista stypendystów
Data: 2017-09-28, rozmiar: 81 KB