27 września 2017

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego – rok szkolny 2017/2018

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego informuje o XLIX edycji Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Praktyczną realizacją zawodów I stopnia zajmują się komisje szkolne lub międzyszkolne, które powołuje Dyrektor szkoły.  Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela odpowiedzialnego za realizację zawodów szkolnych lub międzyszkolnych.

Zawody I stopnia składają się z części pisemnej (testu językowego) i z części ustnej.

Test oraz tematykę części ustnej opracowują komisje szkolne. W części ustnej uczeń odpowiada na jeden z kilku przygotowanych wcześniej tematów np. przeczytane w oryginale książki, opowiadania, artykuły prasowe itp. Wyboru tematu dokonuje komisja.

Do opracowania testu na zawody I stopnia proszę wykorzystać materiały znajdujące się na stronie olimpiady ( www.ir.uw.edu.pl ) w zakładce archiwum – testy z zawodów II stopnia, okręgowych.

Zawody szkolne powinny odbyć się do 16 grudnia 2017 roku.

Komisja (2-3-osobowa), po przeprowadzeniu zawodów, sporządza protokół, w którym podaje ilość uczestników biorących udział w zawodach I stopnia oraz nazwiska osób, których kwalifikuje do zawodów II stopnia.

Prosimy o podanie nazwisk uczniów, którzy chcą być zakwaterowani w internacie podczas zawodów II stopnia.

Zawody II stopnia odbędą w dniach 3-4 marca 2018 roku w Krakowie w Internacie Zespołu Szkół Łączności przy ul. Nowaczyńskiego 2.

Protokoły, testy i ankiety uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia prosimy przesłać w terminie do 20 grudnia 2017 roku na adres Komitetu Okręgowego OJR.

31-052 Kraków, ul. Miodowa 41, pok.12, z dopiskiem „Kuźnica”

Informator XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego znajduje się na stronie Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest tradycyjnym organizatorem olimpiady: www.ir.uw.edu.pl (zakładka-Olimpiada Języka rosyjskiego).

Sekretarz Naukowy
Małopolskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Języka Rosyjskiego:
mgr Maria Kaczmarczyk
tel. kom. 501-429-947