27 września 2017

IPN – „Zapal Znicz Pamięci”

W najbliższą środę, 27 września ukaże się kolejny odcinek cyklu – „Zapal Znicz Pamięci”, przygotowanego wspólnie przez Delegaturę IPN w Kielcach oraz „Echo Dnia”. Jego celem jest propagowanie lokalnej historii oraz uratowanie przed zapomnieniem, niszczejących miejsc pamięci na ziemi świętokrzyskiej.

Środowy odcinek cyklu, poświęcony będzie polityce oświatowej okupanta niemieckiego – jego teoretycznym założeniom oraz realizacji na przykładzie Kielecczyzny w latach 1939-1945. Polityka doprowadziła do zorganizowania tajnego nauczania, co w konsekwencji skutkowało represjami wobec środowiska nauczycielskiego.