27 września 2017

„Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce do udziału w konkursie historycznym „Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego w Kielcach serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce do udziału w konkursie historycznym
„Józef Piłsudski – w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin”. Nagrodą główną dla laureatów jest wycieczka do Wilna. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz Świętokrzyski Kurator
Oświaty Kazimierz Mądzik. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Kielce. Jego celem jest zainteresowanie uczniów historią Polski XIX i XX w., a w sposób szczególny postacią Józefa Piłsudskiego. W ramach konkursu uczniowie rozwiążą test dotyczący życia Józefa Piłsudskiego (etap szkolny) oraz wezmą udział w turnieju sprawdzającym wiedzę uczestników związaną z tematyką konkursu (etap miejski). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 grudnia 2017 r. Zgłoszenia szkół do udziału w konkursie należy przesyłać do 13 października 2017 r. na adres: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce, e–mail: jolanta.bialek@zamkowa3.pl
Więcej szczegółów na stronach internetowych organizatorów.

Załączniki

1
Data: 2017-09-27, typ pliku: JPG, rozmiar: 115 KB
Regulamin konkursu
Data: 2017-09-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 147 KB