25 września 2017

Podsumowanie X edycji Kochane Pierwszaki

W dniu 21 września 2017 r. w Hali Legionów w Kielcach odbyła się jubileuszowa X edycja przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane Pierwszaki” zorganizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Biskupa Pomocniczego Diecezji Kieleckiej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach, Naczelnika Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Spotkanie uczniów klas pierwszych miało na celu zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej, z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.

W uroczystości wzięło udział około 1600 uczniów klas pierwszych reprezentujących 70 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały wiedzę na temat zagrożeń, a policjanci, strażacy i żołnierze praktycznie uczyli jak bezpiecznie zachować się w ruchu drogowym, zaprezentowali też specjalistyczny sprzęt. Dzieci miały możliwość oglądania wozów pożarniczych, policyjnych i wojskowych, pojazdu quad, trójnogu z manekinem w uprzęży, sprzętu jakim posługują się strażacy podczas akcji, pokazów motocykli.

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk poświęcił dzieciom tornistry i przybory szkolne oraz pobłogosławił na progu nauki szkolnej. Uczniowie otrzymali odblaski ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, plany lekcji przekazane przez Wydawnictwo „Jedność”, plakaty „Kodeks Bezpiecznego Pierwszaka” ufundowane przez Fundację Vive Serce Dzieciom. Dzięki Spółce Akcyjnej „Uzdrowisko Busko-Zdrój” oraz Panu Adamowi Gawłowi dzieci miały zapewniony poczęstunek w postaci wody mineralnej i słodkiej bułeczki.

Upominki ufundowali również Wojewoda Świętokrzyski, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Prezes Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Makro Cash and Carry, Radio Kielce, Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. oraz Pan Piotr Dudek w ramach akcji „Ratujmy dzieciom wzrok”. Prezydent Miasta Kielce ufundował darmowe bilety na krytą pływalnię na terenie miasta Kielce dla trzech szkół biorących udział w ww. uroczystości.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Pani Marta Strzeszkowska z zespołem muzycznym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie oraz zespół OYEY z Parafii Garnizonowej pw. Matki Bożej Królowej w Kielcach.

Spotkanie przebiegło bezpiecznie, atrakcyjnie i sprawnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu:

  • Wolontariuszy i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
  • Pana Dariusza Misiorowskiego – Kierownika Hali Legionów oraz jego pracowników,
  • Pani Dyrektor Marty Solnicy i pracowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
  • Nauczycieli i opiekunów klas I z przybyłych szkół.