11 września 2019

IX ogólnopolski konkurs plastyczny „W harmonii z przyrodą”

Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu informuje, że został ponownie rozpisany Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. “W harmonii z przyrodą” – IX edycja.

Cele konkursu:

  • Popularyzacja Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
  • Zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
  • Rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
  • Kształtowanie  świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska,
  • Kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne,
  • Rozwijanie zdolności manualnych uczestników.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Rozstrzygnięty zostanie wyłącznie w następujących kategoriach wiekowych:

  • 7 – 10 lat
  • 11 – 13 lat
  • 14 – 15 lat
  • 16 – 20 lat

Szczegółowe informacje: http://parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk