19 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego po raz drugi organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Hasłem przewodnim obecnej edycji jest temat „Jaka rodzina – taka przyszłość”, a adresatami olimpiady są uczniowie liceów ogólnokształcących i techników.

Olimpiada ma charakter drużynowy, co znacznie podnosi jej walor wychowawczy. Składa się z 3 etapów:

  • eliminacji szkolnych, które polegają na rozwiązaniu przez 2-osobowe zespoły testu wielokrotnego wyboru;
  • eliminacji okręgowych; na tym etapie 2-osobowe zespoły przygotowują prezentację lub film na wybrany temat;
  • eliminacji centralnych, które są 2-stopniowe: najpierw zespoły rozwiązują test wielokrotnego wyboru; w 2 części, 5 najwyżej sklasyfikowanych zespołów uczestniczy w debacie, której przedmiotem będzie: Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Terminy zawodów: szkolnych: 8 XI 2017 r.; okręgowych: 28 II 2018 r.; centralnych: 12 IV 2018 r.

Więcej informacji na stronie: www.uwm.edu.pl/owor/