11 października 2017

[Aktualizacja]Projekt „Akademia Metodyczna” w roku szkolnym 2017/2018

Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będą kontynuować projekt „Akademia Metodyczna”. Głównym celem jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z
nowej podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III i nauczyciela wychowania fizycznego z terenu szkoły i gminy.

Projekt zakłada przeprowadzenie otwartych lekcji z wychowania fizycznego, dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele wybrani po konsultacjach z dyrektorami szkół. W tym roku szkolnym planowane są lekcje z zakresu mini gier zespołowych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz piłki koszykowej dla szkół podstawowych.

Dla nauczycieli prowadzących zostaną opracowane szczegółowe scenariusze lekcji według których przeprowadzą zajęcia. Konspekty lekcyjne zostaną przekazane dla nauczycieli wcześniej w celu zapoznania się z nimi. Ponadto planowane są spotkania z prowadzącymi, na których zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące toku lekcyjnego.

Po zajęciach przewidywana jest część merytoryczna. Dotyczyć będzie szczegółowego omówienia lekcji przez prowadzącego, także dyskusję tematyczną w przedmiotowej sprawie.

Pierwsze spotkanie w ramach Akademii Metodycznej odbędzie się w Kazimierzy Wielkiej w Hali Sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, ul. Kościuszki 13, w dniu 18 października 2017 roku, w godz 11.30 – 12.15 lekcja klasy I-III, godz. 12.30 – 13.15 lekcja klasy IV-VII.

W związku z powyższym prosimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu buskiego i kazimierskiego, którzy deklarują udział w otwartych lekcjach o potwierdzenie udziału do dnia 11 października 2017 roku 17 października 2017 roku. Link do zgłoszenia.

Koordynatorem działań z ramienia Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty jest Paweł Boroń adres e-mail pawel.boron@kuratorium.kielce.pl ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli: Jolanta Sabat tel. 602684454, adres e-mail jolanta.sabat@scdn.pl, Wiesław Stanisławiak tel. 509737666, adres e-mail wieslaw.stanislawiak@scdn.pl.