18 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pt. „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Pani Minister Anny Zalewskiej.

Cele konferencji:

  • upowszechnienie idei edukacji włączającej;
  • prezentacja zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zapoznanie z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • prezentacja dobrych praktyk.

Konferencja odbędzie się w siedzibie ORE w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty.

Rekrutacja nastąpi wkrótce przez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów naboru uczestników).

Wydarzenie to będzie transmitowane on-line, z tłumaczeniem na język migowy, w celu upowszechnienia przekazywanych informacji wśród wszystkich pracowników systemu oświaty i innych osób zainteresowanych tematem. Nagranie konferencji będzie udostępnione na stronie ORE.