4 grudnia 2017

Konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja wiedzy o godle narodowym jako jednym z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych. Regulamin konkursu przewiduje, że jego uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do zapoznania się z regulaminem konkursu i prosimy o zachęcenie uczniów do wzięcia w nim udziału. Prosimy również o organizację konkursu w szkole i zgłoszenie uczestników zgodnie z warunkami konkursu.

Zainteresowane szkoły mogą dokonać zgłoszenia udziału w konkursie do 10 stycznia 2018 r.

Miejscem zgłoszenia udziału w konkursie i dostarczenia prac jest biuro senatorskie właściwe dla szkoły/placówki z danego okręgu wyborczego. W przypadku województwa świętokrzyskiego jest to:

Biuro senatorskie Krzysztofa Słonia
Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce
tel. 41 343 39 25
e-mail: kslon@op.pl

Załączniki

Regulamin konkursu "Orzeł Biały - nasza duma"
Data: 2017-12-04, typ pliku: DOC, rozmiar: 140 KB