18 września 2018

43. Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy wybierają jedną z dwóch sekcji: historii sztuki lub historii muzyki. Zdobycie tytułu laureata lub finalisty zwalnia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki i uprawnia do licznych ulg w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia wyższe.

Niezależnie od wyników konkursu Olimpiada Artystyczna to bardzo wzbogacające doświadczenie dla wszystkich jej uczestników, okazja do poszerzenia wiedzy i możliwość poznania wybitnych przedstawicieli świata nauki.

Projekt jest finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje na stronie www.olimpiada-artystyczna.pl