15 września 2017

Zaproszenie na Korowód Niepodległości

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek zaprasza do udziału w projekcie „Korowód Niepodległości” skierowanym do dzieci i młodzieży. Główne założenia inicjatywy opierać się będą na spotkaniach w szkołach,
ośrodkach kultury i bibliotekach oraz innych placówkach związanych z kulturą i edukacją we wszystkich miastach
powiatowych województwa świętokrzyskiego. Przygotowane przez specjalistów wyjątkowe prelekcje, będą okazją dla młodych ludzi do uzyskania praktycznej wiedzy w jaki sposób przeszłe pokolenia Polaków pojmowały patriotyzm i jak wpływało to na ich życie codzienne. Pragniemy, aby zachęciło to młodych ludzi do stworzenia własnego wyobrażenia współczesnego patriotyzmu.
Spotkania z młodzieżą oprócz ciekawej lekcji historii, będą składać się z równie interesujących zabaw oraz
swoistego odkrywania historii poprzez mobilną, interaktywną wystawę. Korowód odwiedzi wszystkie miasta
powiatowe województwa świętokrzyskiego. Na spotkaniach każdy uczeń otrzyma Elementarz Młodego Patrioty
specjalnie przygotowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W korowodzie będą uczestniczyć także członkowie grup rekonstrukcyjnych, którzy opowiedzą jak wielką przygodą i pasją może być aktywność w tego typu organizacjach oraz zachęcą do zaangażowania się w ich działalność.

Załączniki

Korowód Niepodległości
Data: 2017-09-15, typ pliku: JPG, rozmiar: 1 MB