14 września 2017

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej, organizowanym przez Fundację Centrum Solidarności z Gdańska i skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970-1990.

Konkurs jest adresowany do uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych i trzecich – technikum. Konkurs składa się z 3 etapów (szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja szkoły (dla V edycji w terminie 15 września – 15 listopada 2017), na stronie internetowej konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www.olimpiadasolidarnosci.pl

 

Załączniki

Plakat Olimpiada Solidarności
Data: 2017-09-14, rozmiar: 3 MB