13 września 2017

Stypendia Fundacji Efekt Motyla

Fundacja Efekt Motyla otwiera nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2016/2017. Wszystkich uczniów VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum oraz i szkół średnich mieszkających na terenach wiejskich zachęcamy do zapoznania się z naszym programem stypendialnym. Stypendium ma charakter naukowo-socjalny, a więc jest przeznaczone dla osób najbardziej uzdolnionych i znajdujących się jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej.

Jak aplikować?

Wypełniając wniosek o przyznanie stypendium i przesyłając go na adres: stypendia@papilionis.org wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/2017.

Wniosek do pobrania: https://goo.gl/YHHuQa

Do kiedy można składać wnioski?

Od 4 do 17 września 2017 r.

Ile wynosi stypendium?

Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy roku szkolnego w transzach po 300 zł miesięcznie.

Czy istnieje próg dochodowy, od którego można ubiegać się o stypendium?

Nie ma progu dochodów z góry – spośród nadesłanych wniosków wybierane są osoby najbardziej uzdolnione i jednocześnie będące w najtrudniejszej sytuacji materialnej.

Czy można ubiegać się o stypendium po ukończeniu 18 roku życia?

Nie, stypendium przeznaczone jest dla osób niepełnoletnich, które nie osiągnęły 18 roku życia w momencie złożenia wniosku o przyznanie stypendium.

Kto może się ubiegać o stypendium?

Niepełnoletni uczniowie VII klasy szkoły podstawowej, II i III klas gimnazjum i szkół średnich (licea, technika i szkoły zawodowe) zamieszkujący na terenach wiejskich.

Więcej informacji o stypendium: www.papilionis.org