18 września 2018

XXI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywności informuje, że Uniwersytet Przyrodniczy wraz z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu organizuje XXI Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żywności.

Olimpiada organizowana jest dla uczniów technikum, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych kształcących się w zawodach: technik technologii żywności, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz liceum ogólnokształcącego. Laureaci finału Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia.

W roku szkolnym 2018/2019 Olimpiada obejmuje etap szkolny, okręgowy i ogólnopolski:

  • I etap szkolny — do 5 października 2018
  • II etap okręgowy – 23 listopada 2018
  • III etap ogólnopolski – 14–15 marca 2019

Regulamin Olimpiady dostępny jest na stronie: http://www.zsps.poznan.pl/index.php?go=olimpiada