15 września 2017

Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach rozpoczyna realizację projektu pod nazwą Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej. Projekt, realizowany przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, kierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, przede wszystkim nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W projekcie będą mogły uczestniczyć zarówno osoby początkujące, jak i mające doświadczenie szachowe zdobyte w pracy z dziećmi lub które już
ukończyły podstawowe szkolenie.

Edukacja szachowa na tym etapie edukacyjnym ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki, wyobraźni przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, logicznych i strategicznych, ale przede wszystkim pozwalają nauczycielom kształtować u dzieci takie cechy osobowości, jak: wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych (radzenie sobie z wygraną i porażką), podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Szachy uczą rywalizacji w duchu fair play.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego zainteresowanych prowadzeniem zajęć szachowych z dziećmi klas I–III. Aby uczestniczyć w zajęciach, nie jest wymagana umiejętność gry w szachy. Zajęcia są tak skonstruowane metodycznie, by osoba nieznająca podstaw szachów opanowała zasady gry i zdobyła przygotowanie do poprowadzenia zajęć.

Dla szkół delegujących nauczycieli do programu planowane jest wsparcie w podstawowy sprzęt szachowy.

Do projektu szkoła może zgłosić się maksymalnie dwóch nauczycieli. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły. Aby wziąć udział w projekcie, należy wypełnić zgłoszenie nr 1 zamieszczone na stronie ŚCDN i przesłać faksem na numer 41362 48 99 lub e-mailem skan zgłoszenia na adres: tomasz.kosciak@scdn.pl do dnia 20 września 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.scdn.pl