13 września 2017

Kampania edukacyjna Niosę Pomoc

Kampania edukacyjna Niosę Pomoc to okazja do ciekawych akcji oraz zajęć, które angażują, uczą i kształtują postawy odpowiedzialności, szacunku i otwartości oraz dają możliwość realnej pomocy.

W ramach Kampanii szkoły mogą włączyć się w realną pomoc na rzecz rozwiązania takich globalnych wyzwań jak: dostęp do wody, dostęp do edukacji, dostęp do żywności i głód oraz brak pokoju na świecie. W tym roku koncentrujemy się na pomocy mieszkańcom i mieszkankom Sudanu Południowego, Syrii, irackiego Kurdystanu, Somalii i Ukrainy.

Kampania edukacyjna Niosę Pomoc to również alternatywa do urozmaicenia lekcji. Gotowe scenariusze, narzędzia i materiały do pracy w ramach wielu szkolnych przedmiotów. Kampania obejmuje 5 akcji, które odpowiadają różnym zagadnieniom i można je realizować w ramach geografii, historii, biologii czy wiedzy o społeczeństwie.

Poza scenariuszami zajęć dostępne są również gry terenowe, pomysły na szkolne inicjatywy oraz zbiórki pieniędzy.

Udział oraz materiały edukacyjne Kampanii są bezpłatne. Kampania jest skierowania do szkół z każdego szczebla edukacyjnego. Osoby zaangażowane w Kampanię otrzymują od PAH podziękowania i zaświadczenia o uczestnictwie.

Szczegółowe informacje o Kampanii i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: http://bit.ly/kampania201718. Do akcji w ramach kampanii można dołączyć w każdym momencie roku szkolnego.