13 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie aplikacji SIO wersja 3.23.2 i spisu na 30 września 2017

W aplikacji SIO v. 3.23.0 i SIO v. 3.23.1 dla oddziałów gimnazjalnych nie generowała się zakładka „obowiązek szkolny” z tabelą OB.2 Obowiązek szkolny. Oddziały takie mogą być utworzone w szkole podstawowej, liceum, w szkole branżowej I stopnia i w technikum.

W aplikacji SIO v. 3.23.2 tabela ta została dodana. Ponieważ zmiana ta ma wpływ na schemat danych, zaleca się:

  1. aktualizację aplikacji,
  2. a następnie ponowne utworzenie nowej struktury w spisie na 30 września 2017 przez wszystkie podmioty, które prowadzą oddziały gimnazjalne. Najlepiej zrobić to używając funkcji „nowa struktura z otwartego pliku” (w menu „Narzędzia”) i następnie zaimportować dane.

Ponieważ oddziały gimnazjalne włączone do szkoły innego typu nie mają odrębnej identyfikacji, z pozycji administratora programu nie wiadomo, dla których z nich ustalono obwód. Z tego powodu tabela OB.2 generuje się dla wszystkich oddziałów gimnazjalnych. Oddziały gimnazjalne, dla których nie ustalono obwodu (np. specjalne, sportowe itd.), powinny wypełnić tabelę OB.2 zerami.

Powyższa procedura dotyczy tylko spisu na 30 września 2017 roku, natomiast przekazanie plików z danymi na 10 września 2017 r. może zostać dokonane zarówno przy pomocy aplikacji SIO v. 3.23.0, SIO v. 3.23.1, jak i SIO v. 3.23.2.