12 września 2017

Stare SIO. Komunikat w sprawie „oddziałów szkoły innego typu”, w tym oddziałów gimnazjum w szkole podstawowej

W aplikacji SIO na 10 września 2017 r. dodanie „oddziałów szkoły innego typu” następuje przez zaznaczenie nazwy szkoły w drzewku po lewej stronie ekranu, kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie opcji „dodaj oddziały”. W przypadku tworzenia nowego pliku istnienie  „oddziałów szkoły innego typu” należy zaznaczyć w tablicy „identyfikacja typu”.