9 września 2017

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

W ramach działalności informacyjno-edukacyjnej na rzecz upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od 2009 roku realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Dotychczasowe edycje Programu były objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2017/2018 Program będzie realizowany już̇ po raz ósmy przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli w całej Polsce. Uczestnicy Programu mają zapewnione dwudniowe szkolenie kadry pedagogicznej w ramach doskonalenia zawodowego, jak również̇ otrzymają̨ materiały dydaktyczne służące wprowadzeniu nowych treści podczas zajęć edukacyjnych z uczniami.

Szczegółowe informacje na temat Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” oraz zapisu do Programu znajdują̨ się̨ na stronie internetowej GIODO pod adresem http://giodo.gov.pl/pl/1520300/10120. Zapisu można dokonać do dnia 29 września 2017 r.