4 października 2017

[Aktualizacja] Projekt edukacyjno-wychowawczy „Oblicza Dialogu: Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do udziału w V edycji projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”. Hasło obecnej edycji: „W sferze sacrum. Rola sztuki religijnej w kulturze”.

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych, klas drugich i trzecich gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Głównym celem proponowanego projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem. Jest to kontynuacja procesu dialogu zapoczątkowanego już na Soborze Watykańskim II, prowadzonego podczas spotkań w Asyżu od 1984 roku oraz twórczo rozwijanego przez cały pontyfikat Świętego Jana Pawła II.

Realizacja V edycji Projektu potrwa od 2 października 2017 roku do 31 maja 2018 roku. Projekt realizują szkolne zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela/koordynatora powołanego przez dyrektora szkoły. Zebrane materiały dotyczące hasła każdej kolejnej edycji (w postaci organizacji konkursów, wystaw wewnątrzszkolnych a także tworzenie filmów, prac literackich, projektów multimedialnych, spektakli, pokazów, materiałów poglądowych, folderów, albumów i wszelkich innych materiałów) umieszczane są na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl. W takcie trwania każdej edycji projektu można korzystać z oferty warsztatowej proponowanej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: „Oblicza Dialogu”.

Info na stronach instytutu: www.idmjp2.pl, www.obliczadialogu.pl oraz pod numerem telefonu: 12 422 03 44, adres mailowy: obliczadialogu@idmjp2.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń został przedłużony do 18 października 2017 r.