7 września 2017

Komunikat  w sprawie  planowanej  wysokości  dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych

Szanowni Państwo,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
w woj. świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało wstępnych obliczeń dotyczących wysokości dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla województwa świętokrzyskiego w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Zwracam się z prośbą o weryfikację naliczonych kwot ze wskazaniem realnego zapotrzebowania oraz zaplanowanego wkładu własnego na podstawie art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z  2016 r.  poz. 1870 ze zm.) zgodnie z załączoną tabelą.

Powyższe dane należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września br. nr tel. kontaktowego (41 342-19-06).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

Załączniki

Tabela zapotrzebowanie
Data: 2017-09-07, typ pliku: XLSX, rozmiar: 21 KB