7 września 2017

Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczyciela zaprasza szkoły do udziału w kolejnej, siódmej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017″ skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych znalazło się wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

W celu określenia najczęstszych zagrożeń wśród uczniów z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zdefiniowania formy i tematyki prac konkursowych, tematyki przyszłych warsztatów/szkoleń dla nauczycieli jak też spotkań z uczniami, opracowano ankietę diagnostyczną. Organizatorzy projektu tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zwrócili się z prośbą o wypełnienie ankiet do dyrektorów wytypowanych szkół z terenu woj. świętokrzyskiego. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie od 21.06.2017 r. do 18.07.2017 r. i wzięły w nim udział 94 placówki oświatowe.

Wyniki ankiety wskazują, że najczęściej pojawiającymi się zagrożeniami są:

  • uzależnienie od internetu;
  • przemoc rówieśnicza w sieci, stalking, groźby karalne, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących informacji, zdjęć, filmów;
  • dopisywanie obraźliwych komentarzy (hejt).

Tematyka tegorocznej, siódmej edycji Projektu związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie”. Pełny raport z badania dostępny jest na stronie Projektu.

Szczegółowe informacje: http://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1425