6 września 2017

Programy szkolenia w lekkoatletyce dla dzieci i młodzieży szkolnej

Polski Związek Lekkiej Atletyki informuje o opublikowaniu strony, na której znajdują się programy szkolenia dla oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego: http://www.pzla.pl/zwiazek.php?_a=1&kat_id=220