6 września 2017

II edycja świętokrzyskich programów stypendialnych

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we wrześniu br. rozpocznie realizacje II edycji projektów stypendialnych, tj. Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów / liceów ogólnokształcących oraz Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Wszelkie informacje w tej sprawie, tj. regulamin przyznawania stypendiów, wzory dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o stypendium, już od września zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.sejmik.kielce.pl w zakładce Stypendia dla uczniów.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej, zapoznawania się z dokumentami i przygotowywania się do składania wniosków. Ogłoszenie o naborze wniosków ukaże się najprawdopodobniej pod koniec września br.

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają̨ pracownicy ww. Departamentu;

  • Justyna Lelas, tel. 41 341-69-58, e-mail: juslyna.lelas@sejmik.kielce.pl
  • Mariusz Olszewski, tel. 41 341-69-01, e-mail: mariusz.olszewski@sejmik.kielce.pl
  • Jolanta Sikora, tel. 41 341-66-30, e-mail: jolanta.sikora@sejmik.kielce.pl
  • Renata Świercz, tel. 41 341-69-11, e-mail: renata.swiercz@sejmik.kiclce.pl