6 września 2017

II edycja świętokrzyskich programów stypendialnych

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego we wrześniu br. rozpocznie realizacje II edycji projektów stypendialnych, tj. Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów gimnazjów /​ liceów ogólnokształcących oraz Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Wszelkie informacje w tej sprawie, tj. regulamin przyznawania stypendiów, wzory dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o stypendium, już od września zostaną udostępnione na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www​.sejmik​.kielce​.pl w zakładce Stypendia dla uczniów.

Zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej, zapoznawania się z dokumentami i przygotowywania się do składania wniosków. Ogłoszenie o naborze wniosków ukaże się najprawdopodobniej pod koniec września br.

Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają̨ pracownicy ww. Departamentu;

  • Justyna Lelas, tel. 41 341–69-58, e‑mail: juslyna.​lelas@​sejmik.​kielce.​pl
  • Mariusz Olszewski, tel. 41 341–69-01, e‑mail: mariusz.​olszewski@​sejmik.​kielce.​pl
  • Jolanta Sikora, tel. 41 341–66-30, e‑mail: jolanta.​sikora@​sejmik.​kielce.​pl
  • Renata Świercz, tel. 41 341–69-11, e‑mail: renata.​swiercz@​sejmik.​kiclce.​pl