11 września 2017

Komunikat w sprawie danych dotyczących klas wielozawodowych

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół zawodowych
w woj. Świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych zgodnie z zamieszczonymi tabelami – stan na dzień 15 września 2017 i przesłanie na adres e-mail:

do dnia 15 września 2017.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3 letnia

Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Klasa II Klasa III
1.
2.

 

Szkoła Branżowa I Stopnia

Lp. Nazwa zawodu Symbol zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018
Klasa I
1.
2.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik