31 sierpnia 2017

V Zlot Szkół Promujących Zdrowie

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego
w tym szkół oraz placówek oświatowych należących do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 września 2017 r. w Busku-Zdroju odbędzie się XV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, w ramach którego organizowany jest już po raz piąty Zlot Szkół Promujących Zdrowie.

Przynależność do sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla szkoły i jednocześnie zobowiązaniem do tworzenia i upowszechniania działań w zakresie promocji zdrowia. Zapraszam na V Zlot dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół i placówek należących do sieci SzPZ.  Promując świętokrzyską sieć SzPZ również serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Zlocie.

Program imprezy przewiduje otwarcie Festiwalu o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Sanatorium Marconi w Parku Zdrojowym w Busku–Zdroju, wręczenie szkołom Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie, zaproszeń do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz warsztaty, prelekcje i wykłady skierowane do uczestników w różnym wieku. Szczegółowy program Festiwalu Zdrowia i Zlotu zostanie Państwu przedstawiony w późniejszym terminie. Pragnę poinformować, że szkoła/placówka pokrywa koszty dojazdu do Buska-Zdroju.

Deklarację uczestnictwa w Zlocie należy złożyć do dnia 15 września 2017 r. poprzez Formularz zgłoszeniowy.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach za organizację Zlotu odpowiedzialna jest Pani wizytator Małgorzata Połeć (telefon 41 3421820, e-mail malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl).

Jeszcze raz serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Festiwalu Zdrowia i V Zlocie Szkół Promujący Zdrowie.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik