12 września 2017

Zaproszenie do przystąpienia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół i placówek

Serdecznie zapraszam szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do podjęcia współpracy w ramach świętokrzyskiej sieci szkół promujących zdrowie i ubieganie się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Koncepcja i strategia tworzenia SzPZ została przyjęta do systemu edukacji i jest realizowana w Polsce od 1991 r. W województwie świętokrzyskim do Sieci Szkół Promujących Zdrowie należy 92 szkoły i placówki. Potwierdzeniem zaangażowania szkoły w działania promujące zdrowie i wyrazem uznania osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy jest uzyskanie certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z aktualną dokumentacją dotyczącą wdrażania i realizowania projektu znajdującą się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce:   Programy Kuratora » Szkoła Promująca Zdrowie » Nowe kryteria uzyskiwania Świętokrzyskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Jednocześnie zachęcam do korzystania ze strony internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl), na której znajdziecie Państwo procedury ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, bieżące informacje oraz materiały edukacyjne dotyczące działań prozdrowotnych pomocne w realizacji założeń SzPZ.

Dla szkół i placówek zainteresowanych współpracą zostanie zorganizowane spotkanie oraz szkolenie na  temat zasad przynależności do sieci. Informacji udziela wojewódzki koordynator szkół promujących zdrowie Pani Małgorzata Połeć – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach (kontakt e-mailowy – malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl, telefoniczny – 41 342 18 20).

Jeszcze raz  zachęcam Państwa do współpracy. 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik